Д.Батдэлгэр: Хөвсгөл далай орчимд отгийн ц...

Байгаль хамгаална гэдэг бол сэтгэлийн асуудал. ...