ВИДЕО

Н.Ургамалсувд: Зээл тасалдах шалтгаан нь б...

Бодлогын хүү буурсан ч зах зээлийн тодорхой бус байдал, болгоомжлол арилахгүй бол Төв банкны үнэт цаас (ТБҮЦ) буурахгүй ...