ВИДЕО

Б.Батдаваа: Төв банкны судалгаа болон стат...

Энэ үр дүн нь Монголбанкнаас сүүлийн жилүүдэд хэрэгжүүлж эхлээд байгаа макро зохистой бодлогын арга хэрэгслүүтэй нийцтэй байгаа юм ...