АУ-ны доктор Ж.Жамбалдорж: Энэ төхөөрөмж н...

7-8 судалгаанд хэрэглээд үр дүнгүүд нь гараад эхэлсэн ...