Жуулчдыг Монголд олон хоногоор аялуулахын ...

Монголд зарцуулахаар авчирсан мөнгийг нь Монголдоо үлдээх бодлогыг барьж ажилладаг. ...