Н.Батсайхан: Шалгалтын цар хүрээнээс шалга...

Монголбанкнаас ОУВС-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлсэн банкуудад хөрөнгийн гарал үүсэлийг нь магадлан баталгаажуулах ...