Д.Өлзийбаатар: Бид Монгол улсынхаа хөгжлий...

бид түүхээсээ сургамж авдаг уу ...