Эдийн засаг


7.2 сая ам.доллар нийлүүлэв

4 жил, 2 сар TIMES.MN

    2016 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах, 4.5 сая юань зарах санал тус тус ирүүлжээ. 


Харин Монголбанк 2050.05 төгрөгийн нэг ханшаар 7.2 сая ам.доллар, 314.55 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 12.0 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.


 2016 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 9.9 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанкнаас саналыг 100 хувь биелүүлэв.
Холбоотой мэдээлэл