Улс төр


Санал хураалт улсын хэмжээнд 15.2 хувийн ирцтэй үргэлжилж байна

1 долоо хоног, 6 өдөр TIMES.MN


Сонгогчдын ирцийн мэдээг хувиар танилцуулбал:

 

Архангай аймагт 16.5 хувь 

 

Баян-Өлгий аймагт 13.1

 

Баянхонгор аймагт 15.3 

 

Булган  аймагт 17.7 

 

Говь-Алтай аймагт 21.9

 

Говь-Сүмбэр аймагт 15.6

 

Дорнод аймагт 18.6 

 

Дорноговь аймагт 18.1 

 

Дундговь аймагт 18.1 

 

Завхан аймагт 3.3 /Зам харгуй цастай байгаа учраас зарим газраас мэдээ авч чадаагүй байна/

 

Өвөрхангай аймагт 19.1 

 

Өмнөговь аймагт  20.9 

 

Сүхбаатар аймагт  25.0

 

Сэлэнгэ аймагт  12.7

 

Төв аймагт 17.8 

 

Увс аймагт 22.7 

 

Ховд аймагт 18.9

 

Хөвсгөл аймагт 11.5

 

Хэнтий аймагт 20.3 

 

Дархан-Уул аймагт 10.7 

 

Орхон аймагт 16 хувь 

 

Нийт аймгийн дүнгээр санал хураалт 16.4 хувьтай байна. Харин нийслэлийн хувьд:

 

Багахангай дүүрэгт 24.5

 

Багануур нүүрэгт 16.9

 

Баянгол дүүрэгт 14.8

 

Банязүрх дүүрэгт 13.2

 

Налайх дүүрэгт 16.4

 

Сонгинохайрхан дүүрэгт 14.0

 

Сүхбаатар дүүрэгт 14.9 

 

Хан-Уул дүүрэгт 13.0

 

Чингэлтэй дүүрэгт  10.3 

 

Нийслэлийн дүнгээр санал хураалт 13.7 хувьтай байна. Улсын хэмжээнд 15.2 хувийн ирцтэй ээлжит сонгуулийн санал хураалт үргэлжилж байна. 

 
Холбоотой мэдээлэл