Газар дээрээс нь


Монголбанк: Нийт зээлийн 18 хувийг цалин, тэтгэвэр, 16 хувийг худалдааны, 12 хувийг үл хөдлөх салбарын зээл эзэлж байна

1 сар, 4 долоо хоног TIMES.MN

Холбоотой мэдээлэл