Хууль бусаар загас агнан, тээвэрлэж явсан зөрчлийг шалгаж байна

Эмээлтийн АТШНТ-оор 2020.06.29-ний өдөр иргэн Н.Б нь 78-68 УНК улсын дугаартай Toyota prius маркын авто машинаар  Архангай аймаг Цэнхэр сумын Тамирын голоос 18 ширхэг Зэвэг, 1 ширхэг Хадран загас нийт 19 ширхэг загас хууль бусаар агнан, тээвэрлэж явсныг  хяналт шалгалтын явцад илрүүлэн Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна.