Нийгэм


ЕБС-ийн сургуулиуд хоёр ээлжид шилжлээ

1 сар, 2 долоо хоног TIMES.MN

Боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй, амьдралд нийцтэй болгож, хүүхэд суралцах, багш ажиллах, гэр бүл эцэг, эхчүүдийн хүлээлтэд нийцсэн орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн Засгийн газрын бодлого бодит биелэлээ олж, 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан зорилтууд амжилттай хэрэгжиж байна.

2020 онд 3 ээлжээр хичээллэж байгаа ерөнхий боловсролын сургуульгүй боллоо. 
Холбоотой мэдээлэл