Эдийн засаг


Нэгдүгээр улиралд 50 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгов

1 жил, 3 сар TIMES.MN

Монголбанкнаас орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд  2019 оны 3 дугаар сард 15.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 197 иргэнд олголоо. Оны нэгдүгээр улирлын байдлаар нийт 47.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 684 иргэнд олгоод байна.
Холбоотой мэдээлэл